Skip to main content

Beşiktaş Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği, 10. yaşına okulumuzun kimliğini ve mezunlarının okulumuza bağlılığını yansıtan yeni logosuyla girmek istiyor. Bu sebeple herkesin katılımına açık, ödüllü bir logo tasarım yarışması düzenlenmesi kararı alınmıştır.

Yarışmanın Konusu

Beşiktaş Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği, lisemizden mezun olmuş ve hali hazırda eğitim hayatına devam eden bireylerin birbirleriyle ve çevreyle tanışma, dayanışma ve yardımlaşmasını sağlamak üzre çalışmalarını sürdürmektedir. Bu misyona ulaşma yolunda okulumuzun kimliğini ve mezunların okulumuza bağlılığını yansıtan modern bir logo ihtiyacı doğmuştur.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi14 Ağustos 2023
Sonuçların Açıklanması18 Ağustos 2023
Sonuçların Yayınlanacağı Adreshttps://www.balumni.org.tr/
Ödül Töreni3 Eylül 2023 – Beşiktaş Anadolu Lisesi

Ödüller

1.lik Ödülü$70
2.lik Ödülü$20
3.lük Ödülü$10

Değerlendirme Kriterleri

 • Tasarlanan logolarda mutlaka Beşiktaş Anadolu Lisesi Silüeti ve BALUMNİ ibaresi yer almalıdır.
 • Logo tasarımının CMYK formatında renkli ve siyah-beyaz kullanıma uygun, vektörel bir şekilde (Adobe Illustrator, Corel Draw, Figma vb.) programlarla hazırlanmış olması gerekmektedir.
 • Her logo tasarımının aşağıda yer alan PDF tasarım şablonuna yerleştirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Dosyalar 6 haneli rastgele bir sayı ve bir harften oluşacak şekilde isimlendirilmelidir. Örn: 123456A.pdf
 • Başvurular https://www.balumni.org.tr/logo-basvuru adresindeki form üzerinden alınacaktır.
 • Yarışmacı tasarımını gönderirken başvuru formundaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir biçimde iletmekle yükümlüdür. Formdaki bilgileri eksiksiz bir şekilde iletmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Başvurular anonimize edilerek isimsiz bir şekilde Beşiktaş Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu’nun kuracağı değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • Kurul başvuruların yeterliliklerini değerlendirilecek ve ilk aşamayı geçemeyen tasarımlar sıralamaya alınmayacaktır.
 • Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya veya çağrıştırıcı olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.
 • Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan BALUMNİ sorumlu tutulamaz. BALUMNİ aleyhine oluşacak herhangi bir tazminat, ceza vb. ödemeler yarışmacıdan tahsil edilecektir.

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım için bir sınırlama yoktur, yarışmada görevli değerlendirme kurulu üyeleri ve 1. dereceden akrabaları haricinde herkes yarışmaya katılabilir.
 • Her yarışmacı en fazla 3 logo ile katılabilir.
 • Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı bir form doldurmalı ve dosyaları farklı isimlendirmelidir.
 • Yarışmaya katılmak için belirtilen teknik koşullara uygun şekilde hazırlanmış çalışmanın bulunduğu .pdf uzantılı Logo Teslim Formu Başvuru Formu‘ndaki ilgili alana yüklenmelidir.
 • Dereceye giren tasarımcılardan logo tasarımının özgünlüğüne müdahale edilmeyecek şekilde revize istenebilir.
 • Yarışma sonunda dereceye giren 1., 2., ve 3.’lük ödülü alan logoların tüm hakları BALUMNİ tarafından basit bir ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. BALUMNİ dereceye giren ürünlerin görsellerini uzantılı internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Ürünleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dahil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden haklarında feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Başvuru

Logo Teslim Şablonu: https://www.balumni.org.tr/wp-content/uploads/balumni-logo-teslim-sablonu.pdf

Başvuru Formu: https://www.balumni.org.tr/logo-basvuru

Beşiktaş Anadolu Lisesi

Okulumuzun Tarihçesi

Beşiktaş Anadolu Lisesi, İstanbul’un en nadide yerlerinden biri olan Çırağan Sarayı’nın yanında yer alan nazlı Boğaz’ın incilerinden biridir. Okul binasının her köşesi, sınıfları, laboratuvarları, kantini ve enfes konumu ile tarihin izlerini taşımaktadır.

Beşiktaş Anadolu Lisesi binası, Sultan Abdülaziz tarafından 1871 yılında Serkis Balyan ustaya yaptırılmıştır. Çırağan Sarayı’nın harem dairesi olarak kullanılan bugünkü Beşiktaş Anadolu Lisesi binası, gerek planı gerek tezyinatı ile 19. yüzyıl mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Orijinal dış cephesi, odaları, tavan işlemeleri günümüzde de eski şeklini korumaktadır.

Sultan Abdulaziz 1876 yılında kısa bir müddet burada kalmıştır.

Tarihinde birçok olaya sahne olan Çırağan Sarayı ve bugünkü Beşiktaş Lisesi binası, bu tarihi tanıklığını bugün de üzerinde taşımaktadır.

Beşiktaş Lisesi binası Çırağan Sarayı’na ek olarak yaptırılmış sonradan harem dairesi olarak kullanılmıştır.

Şimdiki binada, halifeliğin kaldırılmasından sonra (03.03.1924), 20. ilkokul düzenlemeleri yapılmış; 1937 yılına kadar Cumhuriyet’in 21. okulu olarak Türk Millî Eğitimine hizmet etmiştir. Akaretler’de eski Anafartalar Ortaokulunun bulunduğu binada 1937-1938 öğretim yılında, yalnız orta 1. ve 2. sınıfları olan karma bir okul halinde açılan Beşiktaş Lisesi, 1940-1941 öğretim yılında bugünkü binaya yerleşmiş ve Beşiktaş 2. Kız Ortaokulu adını almıştır.

Zaman içerisinde Beşiktaş 1. Ortaokulu kaldırılmıştır. Erkek öğrencilerin bir kısmı Beşiktaş Anadolu Lisesine gönderilmiş ve okul karma hale dönüştürülmüştür.

1959-1960 öğretim yılında Atatürk Kız Lisesinin Deneme Lisesi haline getirilmesi üzerine Beşiktaş Kız Lisesi adını alan okul, 1993-1994 öğretim yılından itibaren tekrar karma liseye dönüştürülmüş ve ismi Beşiktaş Lisesi olmuştur. Okulun bünyesinde hizmet veren Pratik Kız Sanat Okulu 1994 yılında taşınmış ve Beşiktaş Lisesi, genel lise konumunu kazanmıştır. 2006-2007 öğretim yılından itibaren Anadolu lisesi statüsüne geçen okul, Beşiktaş Anadolu Lisesi adı altında eğitimine devam etmektedir.

1995 yılında peyzaj düzenlemesi yapılan okul bahçesindeki tarihi ağaçlar koruma altına alınmış ve ağaç rölövesi yapılmıştır. Beşiktaş Anadolu Lisesi, dalgaların sesinin duyulduğu leb-i derya bir mekândır. Teneffüslerde bahçede gezen öğrenciler için yeşillendirilen bu eşsiz sahil asla unutulmayacak anıları yaşatmaktadır.

Kaynakça

http://ogm.meb.gov.tr/yuz-tarihi-lise/1924-BESIKTAS-ANADOLU-LISESI.html

Beşiktaş Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği

Beşiktaş Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği olarak lisemizden mezun olmuş ve hali hazırda eğitim hayatına devam eden herkesin yanındayız.

2 Comments

 • Berkan dedi ki:

  Merhabalar. Ben logo tasarım yarışmanıza katılacağım da bir sorum vardı. Logo tasarım yarışmanızda sadece ”BALUMNİ” yazısı mı yazılacak veya ”Beşiktaş Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği” yazısı da kabul edilecek mi?

Leave a Reply