Bir Liseden Çok Daha Fazlası...

Misyon

Misyon


Beşiktaş Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği olarak liseden mezun olmuş ve halihazırda eğitim hayatına devam eden bireylerin birbirleriyle ve çevreyle tanışma, dayanışma ve yardımlaşmasını sağlamak.

 

Tüm organları ile görevlerini, Beşiktaş Anadolu Lisesi kültüründen kopmaksızın profesyonel zihniyet ve amatör ruhla yerine getirmek, hiçbir kurum ya da şahsa bağlı kalmaksızın hür iradeyle kendi ayakları üzerinde durmak, Beşiktaş Anadolu Lisesi kültürünü geçmiş nesillerden gelecek nesillere yaymak hedefini en ön planda tutmasının yanında kurumsallaşarak, bu yapıyı nesilden nesile güçlendirmek.

 

Gençleri, toplumun her kesimini kucaklayacak, toplumsal duyarlılığı ve sorumluluk bilinci olan, alçak gönüllü, özgür düşünen, üretken ve bilgili, ülkesini seven bireyler olarak hayata hazırlayan lisenin en öncelikli yardımcısı olmak.

 

Konulan hedeflerin gerçekleştirilmesinde tüm seçilmiş yetkili organları ile, ihtiyaç olan alan ve zamanlarda üyelerinden, gereken yardım ve desteği almak.

 

Beşiktaş Anadolu Lisesi adının saygınlığına ve büyüklüğüne uygun olarak,kendi kültüründen ödün vermeksizin diğer lise dernekleri ile koordinasyon sağlayıp,iş birliği içinde platformlar oluşturmak.